• El participant afirma i accepta que és coneixedor del risc que comporta aquest tipus de proves esportives, per això, participa en La Gravex per pròpia voluntat i iniciativa, assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades que es puguin produir, per la qual cosa l’organització no es fa responsable dels danys, perjudicis o lesions que pugui comportar participar en aquest esdeveniment per la negligència sobre aquest tema per part del participant.
  • En conseqüència, per la present i a l’hora de realitzar l’inscripció el participant renuncia, expressa i irrevocablement, en el seu nom i el dels seus successors i hereus, a qualsevol recurs o demanda de qualsevol tipus contra l’organitzador de l’Esdeveniment, els seus directius, empleats, voluntaris, proveïdors, patrocinadors, personal de seguretat i/o altres persones que responguin davant ell (les “parts associades”) a conseqüència de tota mena de pèrdues o danys físics, mentals o altres de qualsevol índole (incloent pèrdua d’ingressos, lucre cessant, dolor i sofriment) que experimentin directament o indirectament el participant, els seus familiars i/o dependent, i provocats d’alguna manera per la participació del participant en l’esdeveniment.
  • Res del contingut en aquestes condicions exclourà ni limitarà la responsabilitat de l’organitzador de l’esdeveniment per mort o lesions causades per negligència de l’organitzador de l’esdeveniment, per frau o falsejament ni per cap assumpte que faria il·legal que l’organitzador de l’esdeveniment exclogués o intentés excloure la seva responsabilitat.
  • El participant accepta irrevocablement que la seva participació en l’Esdeveniment sigui filmada, gravada, incorporada i explotada, totalment o parcialment, en programes de televisió, pel·lícules, vídeos, transmissions de tota índole i qualsevol tipus de xarxes socials, mitjançant qualsevol mètode i en tots els mitjans i formats avui existents o que s’inventin després de la data d’acceptació d’aquestes condicions.